Equine Touch – ET

  

I Equine Touch, vilket är en anpassning av VHT till hästar, behandlar man hästen med mjuka metoder som stimulerar hästens självläkningsprocesser

  

I Equine Touch utförs all behandling på hästens mjukdelar såsom muskler, senor och bindväv. Behandlingen gör att spända muskler slappnar av och att flödena av blod, energi och lymfa ökar.

Vibromuscular Harmonization Technic – VHT

  

VHT är en mjuk, icke-diagnostisk, holistisk behandling. Greppen utförs i ett bestämt mönster längs energibanor och triggerpunkter över hela kroppen.

  

Med VHT utförs all behandling på mjukdelar såsom muskler, senor och bindväv. Behandlingen gör att spända muskler slappnar av och att flödena av blod, energi och lymfa ökar. Detta har en mycket positiv inverkan på kroppens egen läkningsförmåga och gör att stelhet, smärta, stress och många andra problem lindras. Efter en behandling upplever de flesta en djup avslappning både kroppsligt och mentalt.

Meditation

  

Meditation är en mångtusenårig metod för att lugna ett stressat sinne, bli mer centrerad och bli medveten om vad som leder till tillfredsställelse och vad som leder till otillfredsställelse.

  

Meditationen har till uppgift att ge oss en stund när bruset utifrån stillas, och vi blir mer uppmärksamma på vad som pågår inom oss. Vi hör oss själva och kan börja förstå hur vi fungerar. Vi kan börja se vad som leder till tillfredsställelse och otillfredsställelse, vad som döljer sig i vårt inre och vad som pockar på våran uppmärksamhet.

Medveten Andning

  

Ta kontroll över din andning

  

Att det är viktigt att andas förstår alla, men att det också är viktigt hur vi andas är inte lika självklart. En liten obalans i andningen ger med tiden stora negativa konsekvenser, eftersom vi andas så ofta. En djup, avslappnad och rytmisk andning genom näsan, som hela tiden motsvara kroppens behov är det optimala.