Varje gång man börjar fundera på att göra en förändring är det lätt att man vill lite för mycket och har svårt att hitta en plan för hur man ska gå till väga. Ofta fokuserar man på resultatet man vill uppnå, men kanske missar att skapa en plan för hur man ska nå dit.

För att skapa en förändring, en ny vana eller en ny rutin är det oftast bäst att göra flera små förändringar som tillsammans leder fram till en större förändring över tid.

Det finns olika hjälpmedel för att skapa en plan med målsättningar man kan stämma av efter hand, för att se om man utvecklas i den riktning man önskar eller om man behöver justera något.

Ett effektivt sådant hjälpmedel sammanfattas med akronymen SMART, och rekommenderas ofta av olika experter på förändringsarbeten. S.M.A.R.T. hjälper oss att sätta upp rimliga mål, vilka vi sen kan stämma av och se om vi uppnått eller ej.

S.M.A.R.T. står för:

 • S – Specifikt
  Formulera ditt mål så specifikt som möjligt.
  Vad är det du vill uppnå och hur ska du göra det?
  Om du kan ta hjälp av någon annan att uppnå ditt mål ska du skriva in det här också.
 • M – Mätbart
  Kan du objektivt mäta, eller stämma av, att du följer din plan och hur ofta ska du mäta för att se att du ligger rätt enligt din plan?
 • A – Accepterat
  Är ditt mål möjligt att uppnå och accepterar du att göra denna förändring?
 • R – Relevant
  Känns förändringen relevant och känns det meningsfullt att genomföra den?
 • T – Tidsbestämt
  När ska du ha uppnått ditt mål?
black dart pink attach on yellow green and red dart board
Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Låt oss titta på några mer konkreta exempel på hur man skulle kunna utforma sina mål när det gäller till exempel sömnen.

Istället för.Prova.Varför är det bättre?
Jag ska sova bättre.Jag ska inte dricka kaffe efter lunch eftersom koffeinet kan störa min sömn.Det första målet är för otydligt och svårt att mäta. Det andra är mer konkret och kan lätt mätas varje dag.
Jag ska sova åtta timmar per natt.Jag ska vara i säng, med telefonen undanstoppad och lampan släckt, vid 22.30 varje kväll. (Välj den tid som passar för att du ska få åtta timmars sömn.)Även om det första målet är mätbart, kan det hända saker utanför din kontroll som gör att du inte når det.
Det andra målet är fokuserar på att skapa en bra rutin för din sömn och hjälper dig att hitta en bra dygnsrytm som gör det lättare att få tillräckligt med tid för sömn.
Jag ska somna snabbare.Jag ska skapa en rutin i tre steg som jag följer varje kväll för att hjälpa mig slappna av innan jag somnar.Att ha en plan för hur man ska somna hjälper till att skapa en rutin som passar dina behov. Det är inte lika lätt att man störs av olika intryck om man varje kväll följer samma rutin.
Jag ska inte vakna så ofta under natten.Jag ska använda en sömnmask och öronproppar så jag inte blir störd när jag sover.Ingen kan garantera att man inte kommer att vakna under natten, men en bra målsättning fokuserar på vad man påverka för att ge så bra förutsättningar som möjligt för att inte vakna.
Jag ska sluta snarka.Jag ska boka en läkartid för att söka hjälp för mitt snarkande.Ibland är den bästa planen att söka hjälp från andra.
Om man snarkar mycket finns det en risk för att man gör andningsuppehåll under natten. Det är en åkomma som ska utredas och behandlas av läkare.
Några exempel på hur man kan utforma sina sömnmål.

För att sammanfatta vad vi pratat om ovan kan man säga – Skapa tydliga mål som fokuserar på det du kan förändra istället för på resultatet du vill uppnå. Då kommer du ha en större chans att lyckas.

Försök utforma dina mål enligt S.M.A.R.T-principen så har du en god hjälp på vägen mot en bättre hälsa och ett ökat välmående.

Vill du ha hjälp på vägen så tveka inte att höra av dig.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du att vi använder cookies.